News

Smart Pole for Smart City นวัตกรรมที่เป็นยิ่งกว่า
เสาไฟให้แสงสว่าง จาก “LIGMAN Lighting” ในงาน
ACT FORUM ’20 Design + Built

ก่อสร้างโรงงานได้รวดเร็วทันใจ ด้วยโครงเหล็กสำเร็จรูปจาก ไอยราวาณิชย์
ในงาน ACT FORUM ’20 DESIGN + BUILT

เมื่อตู้ไปรษณีย์เป็นมากกว่าตู้รับจดหมาย
พบ “Demateco” กับการพลิกโฉมตู้ไปรษณีย์
สู่ส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้าน ในงาน
ACT FORUM ’20 DESIGN + BUILT

เมื่อพื้นที่เล่นทำได้มากกว่าการเล่น คุยกับ
คุณญารินดา บุนนาค ใน 3 โปรเจกต์
เนรมิตพื้นที่ “เล่น” ให้เป็นพื้นที่ “สุข”

Special Live#1 ร่วมปันสุขกับ “คุณญารินดา บุนนาค” ในหัวข้อ “เนรมิตพื้นที่เล่น ให้เป็นพื้นที่สุข”
การสร้างพื้นที่เล่นภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ
ของความเป็นชุมชนเมือง

ไม่ไปไม่ได้แล้ว! 8 เหตุผล ที่คุณต้องมาเดินงาน
ACT FORUM ’20 DESIGN + BUILT

เมนู