News

สร้างเอกลักษณ์ให้พื้นที่ของคุณ ด้วยวัสดุ
ทางเลือกใหม่ “SCG D’ COR”
ในงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

ปฏิวัติวงการเครื่องสุขภัณฑ์ไปกับ “MOGEN” จากวัสดุเมลามีนที่ใช้ผลิตจานชามสู่ชุดสุขภัณฑ์ พร้อมดีไซน์ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า 3 GEN ในงาน
ACT FORUM ’20 Design + Built

WITTAWII ท้าทายทุกการออกแบบและก่อสร้าง จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ พร้อมบริการแบบ One Stop Customized Service

สัมภาษณ์เจาะลึก! “คุณแพท-รัณนภันต์
ยั่งยืนพูนชัย” ในบทบาทสถาปนิกผู้ออกแบบ
“บ้านแสงจันท์” เก็บตก Special Live#4 นับถอยหลัง
อีกไม่กี่วันก่อนจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

เจาะลึก! 3 โซลูชันด้านอาคารเหล็กสำเร็จรูป RANBUILD® จาก NS BLUESCOPE LYSAGHT

พาทัวร์อีกหนึ่งพื้นที่ FORUM กับ “TOA Stage”

เมนู