VIDEO

นำความต้องการของนักออกแบบ มาปรับให้เข้างานดีไซน์ เพื่อผลงาน Masterpiece
สานไอเดียของสถาปนิก ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์จริง
แลกเปลี่ยนความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างชาญฉลาด
ร่วมมือกับนักออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
เปิดพื้นที่ตอบทุกข้อสงสัยกับสถาปนิกอาสาทั้ง 4 สาขา
ครั้งเเรกของการประกวด SHOP DRAWING
Forum C: The Innovation
อัพเกรดความรู้เเละเทคโนโลยีทุกสาขาสถาปัตยกรรม ในงาน ACT Forum'19
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน ตอบโจทย์ความสวยงาม เเข็งเเรง คงทน เเละยั่งยืน
เเลกเปลี่ยนมุมมอง พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม เพื่อยกระดับการดีไซน์เเละฟังก์ชัน
มากกว่าเรื่องดีไซน์ คือการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต
ความต้องการที่หลากหลาย ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด
ร่วมเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันยุคสมัย ในงานสภาสถาปนิก'19
เพราะทุกวันคือ การเรียนรู้สิ่งใหม่
เรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเอง สู่การเป็นผู้นำ Trend ไม่ตกยุค
ไม่อยากตกรุ่น ตกยุค ต้องเรียนรู้เเละพัฒนาอยู่เสมอ
เมื่อคนรุ่นเก่าเเละคนรุ่นใหม่ทำงานร่วมกัน สิ่งที่ได้คือการพัฒนาไม่หยุดยั้ง
Live!! Press Conference ACT Forum'19 : 12 March 2019
Q&A ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับงานสภาสถาปนิก’19