FORUM A : THE KEYNOTE

วรรณพร พรประภา

พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
เวลา 16.00-17.15
ห้องจูปิเตอร์ 11-12

วรรณพร พรประภา
กรรมการผู้จัดการบริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด

วรรณพร สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Graduate School of Design มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University, U.S.A) และได้ก่อตั้งบริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด ในปี พ.ศ. 2540
ผลงานของวรรณพร เป็นงานภูมิสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่ผสานกับศาสตร์หลายแขนง ให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิทัศน์ที่ก่อเกิดสุนทรียภาพเชื่อมโยงจิตใจคนให้กลับสู่ธรรมชาติ คำนึงถึงการออกแบบร่วมไปกับการรักษาสมดุลย์ในระบบนิเวศน์ วรรณพรได้สร้างผลงานในฐานะภูมิสถาปนิกไทยในระดับนานาชาติหลายครั ้ง เช่น การออกแบบนิทรรศการกลางแจ้งถาวร ซึ่งเป็นสวนไทยร่วมสมัยที่จัดแสดงในชื่อ Garden of the Mind อันเป็ นส่วนหนึ่งใน Garten der Welt ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีและได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในงานนิทรรศการ “Time Space Existence 2018” ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดแสดงในชื่อ “LANDSCAPE OF THE MIND” มุ่งเน้นเรื่องเวลาและชีวิตที่สะท้อน “ภูมิทัศน์แห่งจิตใจ” ของแต่ละคนนอกจากนั้น วรรณพรได้รับเชิญไปบรรยายในการสัมนาด้านการออกแบบทั ้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั ้งได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงาน การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “2017 International Federation of Landscape Architects Asia Pacific Regional Congress” ที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดพิมพ์หนังสือ “Landscape of the Mind” จากประสบการณ์การทำงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมมากว่า 20 ปี

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากผลงานออกแบบ
พ.ศ.2546 รางวัล The Best Landscape Architecture Design จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยประเภทงานอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการน าศิลปะท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ จากโครงการ Sila Evason Hideaway Samui Resort & Spa (ปัจจุบัน คือ Six Senses Samui)

พ.ศ.2548 รางวัล The Best Hotel in Architectural Design จากสมาคมสถาปนิกสยาม จากโครงการ Sila Evason Hideaway Samui Resort & Spa (ปัจจุบันคือ Six Senses Samui)

พ.ศ.2548 รางวัล The Best Architecture Design 2005 จากสภาสถาปนิก จากโครงการ Sila Evason Hideaway Samui Resort & Spa (ปัจจุบันคือ Six Senses Samui)

พ.ศ.2548 รางวัลชนะเลิศ จาก World Travel Awards 2005 สาขาIndia’s Leading Business Hotel จากโครงการTrident Gurgaon, ประเทศ India

พ.ศ. 2552 รางวัล The Best Landscape Architecture Design จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยประเภทกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท จากโครงการ Six Senses Destination Spa, เกาะนาคา ภูเก็ต (ปัจจุบันคือThe Naka Island, A Luxury Collection Resort and Spa)

พ.ศ. 2554 รางวัล Best Landscape Architectural Design Award จาก Thailand Property Awards 2011 จากโครงการ Phulay Bay a Ritz-Carlton Reserve กระบี่

พ.ศ. 2556 รางวัล Best Landscape Architectural Design Award : Asia – Pacific จาก International Property Awards จากโครงการ Napa Valley, Bangalore ประเทศอินเดีย และจากโครงการ Park Ventures Ecoplex กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2558 รางวัล Highly Commended Commercial Landscape Architectural Design Award : Asia Pacific Property Awards Architecture 2014 –2015 จาก International Property Awards จากโครงการ137 Pillars House, เชียงใหม่

พ.ศ. 2558 รางวัลสถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ (Citation Awards) ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และอาคาร นันทนาการ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ไทยร่วมสมัย (MOCA) กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2558 รางวัล Excellence Award ผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศ ไทย ประเภทพื ้นที่พาณิชยกรรม จากโครงการ Park Venture Ecoplex, กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศการจัดแสดงสวนยอดเยี่ยม (Best in Show), รางวัลชนะเลิศการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณยอดเยี่ยม (Best Planting Award) และรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดสวนจัดแสดงสวน (Gold Award) จาก Garden world cup 2016 ที่ Huis Ten Bosch, Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2559 รางวัล Excellence Award ผลงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเภท Hospitalityจากโครงการ Phulay Bay a Ritz-Carlton Reserve, กระบี่

พ.ศ. 2560 รางวัล Award of Excellence ประเภท Analysis & Master planning จาก IFLA ASIA-PAC Awards 2017 (International Federation of Landscape Architects), Asia Pacific Region จากโครงการ One Bangkok (Suanlum Village)

พ.ศ. 2560 ได้รับ Certificate of Appreciation จากสมาคมไทย-ญี่ปุ่น จากผลงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านญี่ปุ่น อยุธยา

พ.ศ. 2560 ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารอบสุดท้ายในการตัดสินรางวัล จาก World Architecture Festival 2017 สาขาLandscape of the Year จากโครงการ Garden of the Mind, เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

พ.ศ. 2560 ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารอบสุดท้ายในการตัดสินรางวัล จาก World Architecture Festival 2017 สาขา Displayed-Completed Buildings จากโครงการ “Floating Garden” Display, เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2560 ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารอบสุดท้ายในการตัดสินรางวัล จาก World Architecture Festival 2017 สาขาLandscape of the Year 2017 จากโครงการ Noble Ploenchit, กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2561 รางวัล Outstanding Awards สาขา Social and Community Health จาก IFLA AAPME Awards 2018 (International Federation of Landscape Architects, Asia Pacific and Middle East Region) จากโครงการ Pink Park Village, Thailand

พ.ศ. 2561 รางวัล Honorable Mention สาขา Wildlife, Biodiversity, Habitat Enhancement or Creation จาก IFLA AAPME Awards 2018 (International Federation of Landscape Architects, Asia Pacific and Middle East Region) จากโครงการ Rosewood Phuket, Thailand

พ.ศ. 2562 ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารอบสุดท้ายในการตัดสินรางวัล จาก World Architecture Festival 2019 สาขาFuture Projects : Health จากโครงการบ้านพิงพัก ในมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ, กรุงเทพมหานคร