FORUM A : THE KEYNOTE

Stefano Boeri

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62
16.30-17.45
ฟีนิกซ์ฮอลล์

Stefano Boeri
ผู้ก่อตั้งและพาร์ทเนอร์หลักของ Stefano Boeri Architetti

นอกจากจะเป็นสถาปนิกและนักวางผังเมืองแล้ว Stefano Boeri ยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Politecnico ในกรุงมิลาน และศาสตราจารย์อาคันตุกะให้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง Graduate School of Design (GSD) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สถาบันสเตลกาในกรุงมอสโค และสถาบันเบอร์ลาจในประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิส โลซาน (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) อีกทั้ง Stefano Boeri ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ Future City Lab ประจำมหาวิทยาลัยถงจี้ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับ หลังปริญญาเอก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจอนาคตของเมืองร่วมสมัยภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพและวนศาสตร์เมือง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น Stefano Boeri ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานร่วมของ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สำหรับงานประชุมวิชาการโลกเกี่ยวกับวนศาสตร์เมืองที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization, UN) หรือ FAO ในเมืองแมนชัว ต่อมาใน พ.ศ. 2562 เขาได้ปรากฏตัวในงานของโครงการ New York the Great Green Wall of Cities ที่พัฒนาร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ กลุ่ม C40  โครงการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ของสหประชาชาติ (UN Habitat) และองค์กรวิจัยนานาชาติอื่น ๆ เนื่องในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2562

นอกจากจะเป็นนักเขียนเจ้าของผลงานจำนวนนับไม่ถ้วนแล้ว Stefano Boeri ยังเป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมในกรุงมิลาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557) และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น เขาได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานของ มูลนิธิ Triennale Milano ซึ่งเป็นสถาบันวัฒนธรรมนานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงมิลาน เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ จัดนิทรรศการ การประชุม งานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์ และภาพพิมพ์

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา Stefano Boeri ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สร้างสรรค์และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ประจำงาน Milano Arch Week ที่ส่งเสริมโดยเทศบาลนครมิลาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Politecnico มูลนิธิ La Triennale และมูลนิธิ Feltrinelli นอกจากนี้ Stefano Boeri ยังเป็นผู้ก่อตั้งและพาร์ทเนอร์หลักของ Stefano Boeri Architetti ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในเมืองมิลาน และมีสำนักงานย่อยในเซี่ยงไฮ้และติรานา โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง Stefano Boeri Architetti เพิ่งได้ทำการ

ต้อนรับ  Francesca Cesa Bianchi และสถาปนิก Marco Giorgio เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่ซึ่งจะมาดูแล ในเรื่องของ งานสถาปัตยกรรม งานของ Stefano Boeri Architetti นั้นมีตั้งแต่การสร้างทัศนวิสัยพื้นที่เขตเมืองไปจนถึงการออกแบบ ภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยให้ความใส่ใจถึงนัยประหวัดของภูมิรัฐศาสตร์และ แวดล้อมของปรากฏการณ์ เมืองอย่างต่อเนื่อง

การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับธรรมชาตินั้นนำไปสู่การสร้างสรรค์ป่าไม้แนวตั้งในรูปแบบของอาคารที่อยู่อาศัยต้นแบบที่มีต้นไม้กว่า 700 ต้น และพืชกว่า 20,000 ชนิดในปี 2557 ซึ่งป่าไม้แนวตั้งที่สร้างขึ้นในเมืองมิลานนั้น ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาเป็นจำนวนมาก เช่น รางวัล International Highrise Award ประจำปี 2557 และรางวัล Best Tall Building Worldwide Award ประจำปี 2558 ที่มอบให้โดยสภาตึกสูงและที่อยู่อาศัยในเมือง (CTBUH)

Stefano Boeri Architetti กำลังดำเนินโครงการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ในเมืองจำนวนหลากหลายโครงการ ตัวอย่างโครงการดังกล่าวได้แก่ ป่าไม้แนวตั้งในกรุงปารีส โลซานน์ อูเทรคต์ ไอนด์โฮเวน และหนานจิง รวมถึงโครงการเมืองใหม่ทั่วโลก และการตั้งถิ่นฐานในเมืองขนาดกลางซึ่งจะเป็นการรวมความท้าทายในเรื่องของ ความพอเพียงด้านพลังงานเข้ากับความท้าทายในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ ด้วยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ทางชีวภาพในเขตเมือง