FORUM A : THE KEYNOTE

Pierre Clement & Marie France Bouet

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62
11.30 – 12.45
ฟีนิกซ์ฮอลล์

Pierre Clement
Architect-Urban Planner and President
Arte Charpentier Architectes

Pierre Clément เริ่มก้าวแรกของชีวิตการทำงานในเอเชียด้วยการประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกในประเทศลาว และเมื่อกลับไปประเทศฝรั่งเศสนั้น เขาได้เข้าทำงานกับหน่วยงานของ Joseph Belmont ด้วยความสนใจในภูมิภาคเอเชียเป็นทุนเดิม Pierre เลือกเรียนที่ Institut des Langues orientales และที่ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านชาติพันธุ์วิทยา ในช่วง 20 ปีหลังจากนั้น เขาได้ทุ่มเทให้กับการสอนและทำการวิจัยที่สถาบัน Institut de l’Environnement และที่ศูนย์ Centre d’Etudes et de Recherches Architecturales ประจำ Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts ซึ่งทำให้เขาสามารถพัฒนาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมในสาขาที่เฉพาะทางเป็นอย่างมาก การมีส่วนร่วมในการสร้างสถาบัน Institut français d’Architecture ทำให้เขาสามารถพัฒนาความร่วมมือกับประเทศจีนนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ในปี 2527 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำที่ Ecole nationale d’Architecture de Paris-Belleville โดยในปี 2535 Pierre มีหน้าที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการงานวิจัย IPRAUS ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยร่วมระหว่าง CNRS และมหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา Pierre เต็มที่กับบทบาทของสถาปนิกและนักวางผังเมือง อีกทั้งยังเป็นผู้นำโครงการสถาปัตยกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาหลักต่าง ๆ ที่ Arte Charpentier และต่อมาในปี 2554 เขาก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นประธาน นอกจากจะมีส่วนร่วมในโครงการวางผังเมืองขนาดใหญ่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองทั้งหลายในประเทศจีนแล้ว เขายังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่าวแอลเจียร์ด้วยการรื้อแล้วสร้างใหม่ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Grand Paris ที่กำลังดำเนินอยู่ ผ่านการร่วมมือกับ Seine Métropole และ Paris Rouen Le Havre อีกด้วย

AFFILIATIONS – AWARDS
– Professor at the Ecole d’Architecture de Paris-Belleville since 1984.
– Director at the Institut Parisien de Recherche en Architecture Urbanistique &
Sociétés (IPRAUS – department of the joint research facility CNRS/university.)
– Former Vice-President of the Institut français d’Architecture.
– Member of the Académie d’Architecture. Affiliation with the French Society of Urban Planners.
– Medal of the Royal Order of Sahametrei, awarded by the Cambodian royal family (2013)

Marie France Bouet
Associate Architect & Urban Planner DPLG
Arte Charpentier Architectes

นับตั้งแต่ที่ Marie-France Bouet เข้าร่วมอบรมด้านสถาปัตยกรรม เธอได้หันไปสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองและภูมิภาคในระดับที่ใหญ่ขึ้น ปัจจุบันนี้ เธอเป็นผู้บริหารสำนักวางผังเมืองภายใต้ฝ่ายอาณาเขต (Territorials Division) ประจำสถาบัน Arte Charpentier ซึ่งเป็นศูนย์รวมของทั้งนักวางผังเมืองและภูมิสถาปนิก ด้วยเหตุนี้เอง เธอจึงสามารถแบ่งเวลาของเธอให้กับงานทั้งทางด้านการพัฒนาและการวางแผนโดยเท่า ๆ กัน ผ่านโครงการด้านการวางผังเมืองและโครงการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศฝรั่งเศสเองและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก Marie-France เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเมืองหลักที่หน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่ในเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนหลายโครงการ รวมถึงการศึกษาด้านการวางผังเมือง เช่น «Grand Conakry – Vision 2040» ซึ่งเป็นการศึกษากลยุทธ์ด้านอาณาเขตที่ดำเนินการในปี 2559 เพื่อเป็นการเตรียมการแผนแม่บทในอนาคตสำหรับเมืองโคนาครีในประเทศกินี โครงการอื่น ๆ ได้แก่ การออกแบบและการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งของอ่าวแอลเจียร์ นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมานั้น เธอได้สอนเกี่ยวกับเมืองที่ยั่งยืนให้แก่ Buildings and Sustainable Cities Chair ที่มหาวิทยาลัย École Spéciale des Travaux Publics