ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าภายในงานสภาสถาปนิก’19 สามารถสำรองพื้นที่จัดแสดงสินค้าได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  โทร. 0 2318 4689 อีเมล [email protected] ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

• พื้นที่เปล่า : (ขั้นต่ำ 18 ตารางเมตร) :

อัตรา 5,500 บาท ต่อ ตารางเมตร (ขั้นต่ำ 18 ตารางเมตร) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

• พื้นที่ ชั้นที่ 2 : :

อัตรา 3,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ**
– ค่าบริการส่วนกลาง : อัตรา 150 บาท ต่อ ตารางเมตร (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
– ค่าค้ำประกันการก่อสร้าง : อัตรา 1,000 บาท ต่อ ตารางเมตร

______________________________________________________________________________________
• พื้นที่มาตรฐาน : (ขั้นต่ำ 9 ตารางเมตร)

อัตรา 6,500 บาท ต่อ ตารางเมตร (ขั้นต่ำ 9 ตารางเมตร)
*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%