**เปิดขายสำหรับสมาชิกสภาสถาปนิกและผู้ที่มี Voucher Code วันนี้ – 10 พ.ย. 62
*จำหน่ายบัตรบุคคลทั่วไป 1 – 10 พ.ย. 2562

Forum A : THE KEYNOTE - A Forum for Inspiration

A forum presented by world renowned architectural professionals to encourage and inspire for the architectural development.

Forum A : THE KEYNOTE
A Forum for Inspiration

A forum presented by world renowned architectural professionals to encourage and inspire for the architectural development.

Barbara Barry

Founder
Barbara Barry Inc.

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62
10.00-11.15
ฟีนิกซ์ฮอลล์

Pierre Clement & Marie France Bouet

Architect-Urban Planner and President
Associate Architect & Urban Planner DPLG
Arte Charpentier Architectes

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62
11.30 – 12.45
ฟีนิกซ์ฮอลล์

Forth Bagley,AIA

Principal
KPF

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62
13.30-14.45
ฟีนิกซ์ฮอลล์

Andrew Grant

Founder and Director
Grant Associates

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62
15.00-16.15
ฟีนิกซ์ฮอลล์

Stefano Boeri

ผู้ก่อตั้งและพาร์ทเนอร์หลักของ Stefano Boeri Architetti

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62
16.30-17.45
ฟีนิกซ์ฮอลล์

กุลภัทร ยันตรศาสตร์

Founding Partner and Creative Director
wHY Los Angeles

พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
เวลา 13.00-14.15
ห้องจูปิเตอร์ 11-12

รศ.ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
เวลา 14.30-15.45
ห้องจูปิเตอร์ 11-12

วรรณพร พรประภา

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด

พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
เวลา 16.00-17.15
ห้องจูปิเตอร์ 11-12

วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท P49 Deesign and Associates จำกัด

พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62
เวลา 17.30-18.45
ห้องจูปิเตอร์ 11-12

Forum B : THE PRACTICE - Sharing knowledge from a Master

An exchange and the practice of sharing academic and professional knowledge from all fields of architect

Forum B : THE PRACTICE
Sharing knowledge from a Master

An exchange and the practice of sharing academic and professional knowledge from all fields of architect

ACT FORUM 2019 : ตารางการจำหน่ายบัตรเข้าฟัง FORUM A และ FORUM B

บัตรกลุ่มและบัตรสมนาคุณ

เปิดให้ลงทะเบียน
วันนี้ – 10 พ.ย. 62


ใช้ Voucher Code รับสิทธิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

สำหรับสมาชิกสภาสถาปนิก

เปิดจำหน่ายออนไลน์
วันนี้ – 10 พ.ย. 62
  • ใช้เลขสมาชิกรับสิทธิ์**
  • Forum A : 500 บาท / หัวข้อ
  • Forum B : 250 บาท / หัวข้อ

สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดจำหน่ายออนไลน์
1 – 10 พ.ย. 62
  • ราคาจำหน่าย
  • Forum A : 1,000 บาท / หัวข้อ
  • Forum B : 500 บาท / หัวข้อ

ซื้อบัตรหน้างาน

เปิดจำหน่าย
14 – 17 พ.ย. 62
  • ราคาจำหน่าย
  • Forum A : 1,000 บาท / หัวข้อ
  • Forum B : 500 บาท / หัวข้อ

เงื่อนไขสำคัญ

1. ผู้ที่มี Forum Voucher (บัตรกลุ่มและบัตรสมนาคุณ) โปรดใช้ Voucher Code เพื่อเป็นส่วนลดเต็มราคาในการซื้อบัตรเข้าฟังสัมมนาได้ที่ www.actforumexpo.com ถึงวันที่ 10 พ.ย. 62 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
* Voucher Code แต่ละหมายเลข มีสิทธิ์เข้าซื้อบัตรออนไลน์ได้ 1 ครั้ง
2. สมาชิกสภาสถาปนิกที่สถานะยังไม่หมดอายุ สามารถซื้อบัตรออนไลน์โดยกรอกรหัสสมาชิก (เฉพาะตัวเลข 6 หลัก) เพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ที่ www.actforumexpo.com ถึงวันที่ 10 พ.ย. 62
**เลขสมาชิกแต่ละหมายเลข มีสิทธิ์เข้าซื้อบัตรออนไลน์ได้ 1 ครั้ง
3. หัวข้อบรรยายที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าฟังเต็มแล้วจะไม่สามารถเลือกได้
4. Forum Pass QR ที่ใช้เป็นบัตรเข้าฟังสัมมนา จะส่งให้ทางอีเมลเมื่อการลงทะเบียนซื้อบัตรสำเร็จ
5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าฟังสามารถส่งเรื่องเข้ามาที่ [email protected]
6. โปรดแสดงบัตรประชาชนพร้อม Forum Pass QR ก่อนเข้าห้องสัมมนา
7. หากการบรรยายเริ่มไปแล้วเกิน 15 นาที และท่านยังไม่มาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
8. บัตรทุกใบไม่มีการระบุเลขที่นั่งในห้องบรรยาย ท่านที่มาถึงก่อนจะได้สิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน
9. สภาสถาปนิกกำหนดให้ 2 หน่วย พวต. สำหรับแต่ละการบรรยาย สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับกับทางสภาสถาปนิกได้หลังการจัดงาน
10. สภาสถาปนิกไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีบัตร Forum Voucher ชำรุดหรือสูญหาย
11. บัตร Forum Voucher และ Forum Pass QR ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
12. สภาสถาปนิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการบรรยายหรือวิทยากรตามความเหมาะสมอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.actforumexpo.com

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่ [email protected]

Sponsored by :