VIDEO

VOLUNTEER ARCHITECT ACT SERVICE REV 06 11 2019
SHOP DRAWING VER 2 REV 30 10 2019
FORUM C SHORT VER REV 30 10 2019
TVC ACT FORUM 30 SEC
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน ตอบโจทย์ความสวยงาม เเข็งเเรง คงทน เเละยั่งยืน
เเลกเปลี่ยนมุมมอง พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม เพื่อยกระดับการดีไซน์เเละฟังก์ชั่น
มากกว่าเรื่องดีไซน์ คือการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต
ความต้องการที่หลากหลาย ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด
ร่วมเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันยุคสมัย ในงานสภาสถาปนิก'19
เพราะทุกวันคือ การเรียนรู้สิ่งใหม่
เรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเอง สู่การเป็นผู้นำ Trend ไม่ตกยุค
ไม่อยากตกรุ่น ตกยุค ต้องเรียนรู้เเละพัฒนาอยู่เสมอ
เมื่อคนรุ่นเก่าเเละคนรุ่นใหม่ทำงานร่วมกัน สิ่งที่ได้คือการพัฒนาไม่หยุดยั้ง
Live!! Press Conference ACT Forum'19 : 12 March 2019
Q&A ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับงานสภาสถาปนิก’19