EN| TH
Download Full Schedule
พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11-12
Thai Architect Keynote
กุลภัทร ยันตรศาสตร์
Moderator : ณรงค์ โอถาวร

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

กุลภัทร ยันตรศาสตร์เกิดและโตที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กุลภัทรเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและได้รับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยโตเกียว หลังจากนั้น กุลภัทรได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยให้กับ Tadao Ando เป็นระยะเวลาแปดปีในประเทศญี่ปุ่น และในปี 2555 นั้น เขาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลด้านศิลปะของโลก อีกทั้งยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตามสถาบันชั้นนำทั่วโลกบ่อยครั้ง กุลภัทรยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการศิลปินให้กับองค์กร Americans for the Arts และพิพิธภัณฑ์แฮมเมอร์ นอกจากนี้ เขายังทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลมูลนิธิ Pulitzer Arts และพิพิธภัณฑ์ Noguchi ในกรุงนิวยอร์กอีกด้วย ด้วยความทุ่มเทในการทำงานแนววัฒนธรรมแบบร่วมสมัยในประเทศ ทางรัฐบาลไทยได้มอบรางวัลศิลปาธรให้กับกุลภัทรเมื่อ พ.ศ. 2552 ซึ่งถือเป็นสถาปนิกคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11-12
Thai Urban Architect Keynote - การออกแบบเมืองในยุคปัญญาประดิษฐ์
รศ.ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
Moderator : ผศ. คมกริช ธนะเพทย์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนหน้านี้ เคยเป็น Visiting Assistant Professor ที่ Department of Urban Studies and Planning, MIT และ Visiting Scholar ที่ Harvard-Yenching Institute ด้านประสบการณ์วิจัย เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระบบนวัตกรรมเมืองในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ปรึกษาในโครงการกวาดสัญญานเพื่อการคาดการณ์อนาคตของมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย”

พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11-12
Thai Landscape Architect Keynote - IDENTITY IN THE NON LINEAR WORLD
วรรณพร พรประภา
Moderator : ผศ. สิรินทรา วัณโณ

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
วรรณพร สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Graduate School of Design มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University, U.S.A) และได้ก่อตั้งบริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด ในปี พ.ศ. 2540 ผลงานของวรรณพร เป็นงานภูมิสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่ผสานกับศาสตร์หลายแขนง ให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิทัศน์ที่ก่อเกิดสุนทรียภาพเชื่อมโยงจิตใจคนให้กลับสู่ธรรมชาติ คำนึงถึงการออกแบบร่วมไปกับการรักษาสมดุลย์ในระบบนิเวศน์ วรรณพรได้สร้างผลงานในฐานะภูมิสถาปนิกไทยในระดับนานาชาติหลายครั ้ง เช่น การออกแบบนิทรรศการกลางแจ้งถาวร ซึ่งเป็นสวนไทยร่วมสมัยที่จัดแสดงในชื่อ Garden of the Mind อันเป็ นส่วนหนึ่งใน Garten der Welt ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีและได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในงานนิทรรศการ “Time Space Existence 2018” ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดแสดงในชื่อ “LANDSCAPE OF THE MIND” มุ่งเน้นเรื่องเวลาและชีวิตที่สะท้อน “ภูมิทัศน์แห่งจิตใจ” ของแต่ละคนนอกจากนั้น วรรณพรได้รับเชิญไปบรรยายในการสัมนาด้านการออกแบบทั ้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั ้งได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงาน การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “2017 International Federation of Landscape Architects Asia Pacific Regional Congress” ที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดพิมพ์หนังสือ “Landscape of the Mind” จากประสบการณ์การทำงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมมากว่า 20 ปี
พฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11-12
Thai Interior Architect Keynote
วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล
Moderator : ธีรานุช กรรณสูต วงศ์ไวศยวรรณ

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล หรือ พี่เป้า เป็นมัณฑนากรที่โด่งดังระดับแถวหน้าของเอเชีย และเป็นนายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย คุณวิภาวดีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท P49DEESIGN AND ASSOCIATES โรงแรมที่เธอออกแบบกระจายตัวอยู่ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่โฮสเทลจนถึงโรงแรมหกดาวและตั้งแต่กลางทะเลทรายไปจนถึงกลางมหานครใหญ่ เธอกวาดรางวัลใหญ่ในระดับโลกมาแล้วมากมาย ล่าสุดได้รับรางวัลนักออกแบบไทย (Designer of the Year Award) ปี 2017 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หมวด Honor Award สาขา Interior Design

 
เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 | | ฟีนิกซ์ฮอลล์
International Interior Architect Keynote
Barbara Barry
Moderator : สายวิภา พัฒนพงศ์พิบูล

* Lecture in English language ** CPD points = 2

Barbara Barry

นักออกแบบมือรางวัลอย่าง Barbara Barry นั้นเป็นที่รู้จักจากผลงานการออกแบบภายในที่ทันสมัยและเครื่องตกแต่งบ้านที่หรูหรา นับได้ว่าเธอได้เป็นผู้ที่ช่วยในการรังสรรค์ให้เกิดความงามแบบฉบับชาวอเมริกันออกมาอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้สไตล์และปรัชญาของเธอกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่ใช้กันในวงการออกแบบ

ภาพลักษณ์ของ Barbara นั้นดูสุขุมนุ่มลึก และเรียบง่าย ซึ่งช่วยส่งเสริมหลักปรัชญาทางการออกแบบของเธอที่ว่า “การอยู่แบบง่าย ๆ และมีคุณภาพนั้นคือรูปแบบอันสูงสุดของความหรูหรา” ที่สตูดิโอของเธอที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น พนักงานที่มากพร้อมด้วยความสามารถจะเป็นผู้ช่วยเนรมิตจินตนาการในการใช้ชีวิตที่งดงามของเธอให้มีชีวิตขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการตกแต่งภายในบ้านและเครื่องเรือนที่ลูกค้าต้องการ

จินตนาการอันเลื่องชื่อของ Barbara ได้แสดงออกมาเป็นรูปธรรมผ่านการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมาย เช่น Baker Furniture, Kravet Fabrics, Tufenkian Carpets และ Visual Comfort Lighting หนังสือเรื่อง Around Beauty (Rizzoli New York) เป็นหนังสือเล่มแรกของ Barbara ซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 | | ฟีนิกซ์ฮอลล์
International Urban Architect Keynote
Pierre Clement
Marie France Bouet
Moderator : ผศ.ดร. ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

* Lecture in English language ** CPD points = 2

Pierre Clément

Pierre Clément เริ่มก้าวแรกของชีวิตการทำงานในเอเชียด้วยการประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกในประเทศลาว และเมื่อกลับไปประเทศฝรั่งเศสนั้น เขาได้เข้าทำงานกับหน่วยงานของ Joseph Belmont ด้วยความสนใจในภูมิภาคเอเชียเป็นทุนเดิม Pierre เลือกเรียนที่ Institut des Langues orientales และที่ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านชาติพันธุ์วิทยา ในช่วง 20 ปีหลังจากนั้น เขาได้ทุ่มเทให้กับการสอนและทำการวิจัยที่สถาบัน Institut de l’Environnement และที่ศูนย์ Centre d’Etudes et de Recherches Architecturales ประจำ Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts ซึ่งทำให้เขาสามารถพัฒนาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมในสาขาที่เฉพาะทางเป็นอย่างมาก การมีส่วนร่วมในการสร้างสถาบัน Institut français d’Architecture ทำให้เขาสามารถพัฒนาความร่วมมือกับประเทศจีนนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ในปี 2527 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำที่ Ecole nationale d’Architecture de Paris-Belleville โดยในปี 2535 Pierre มีหน้าที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการงานวิจัย IPRAUS ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยร่วมระหว่าง CNRS และมหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา Pierre เต็มที่กับบทบาทของสถาปนิกและนักวางผังเมือง อีกทั้งยังเป็นผู้นำโครงการสถาปัตยกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาหลักต่าง ๆ ที่ Arte Charpentier และต่อมาในปี 2554 เขาก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นประธาน นอกจากจะมีส่วนร่วมในโครงการวางผังเมืองขนาดใหญ่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองทั้งหลายในประเทศจีนแล้ว เขายังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่าวแอลเจียร์ด้วยการรื้อแล้วสร้างใหม่ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Grand Paris ที่กำลังดำเนินอยู่ ผ่านการร่วมมือกับ Seine Métropole และ Paris Rouen Le Havre อีกด้วย

 

Marie-France Bouet

นับตั้งแต่ที่ Marie-France Bouet เข้าร่วมอบรมด้านสถาปัตยกรรม เธอได้หันไปสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองและภูมิภาคในระดับที่ใหญ่ขึ้น ปัจจุบันนี้ เธอเป็นผู้บริหารสำนักวางผังเมืองภายใต้ฝ่ายอาณาเขต (Territorials Division) ประจำสถาบัน Arte Charpentier ซึ่งเป็นศูนย์รวมของทั้งนักวางผังเมืองและภูมิสถาปนิก ด้วยเหตุนี้เอง เธอจึงสามารถแบ่งเวลาของเธอให้กับงานทั้งทางด้านการพัฒนาและการวางแผนโดยเท่า ๆ กัน ผ่านโครงการด้านการวางผังเมืองและโครงการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศฝรั่งเศสเองและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก Marie-France เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเมืองหลักที่หน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่ในเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนหลายโครงการ รวมถึงการศึกษาด้านการวางผังเมือง เช่น «Grand Conakry - Vision 2040» ซึ่งเป็นการศึกษากลยุทธ์ด้านอาณาเขตที่ดำเนินการในปี 2559 เพื่อเป็นการเตรียมการแผนแม่บทในอนาคตสำหรับเมืองโคนาครีในประเทศกินี โครงการอื่น ๆ ได้แก่ การออกแบบและการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งของอ่าวแอลเจียร์ นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมานั้น เธอได้สอนเกี่ยวกับเมืองที่ยั่งยืนให้แก่ Buildings and Sustainable Cities Chair ที่มหาวิทยาลัย École Spéciale des Travaux Publics

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 | | ฟีนิกซ์ฮอลล์
International Architect Keynote
Forth Bagley, AIA
Moderator : ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร

* Lecture in English language ** CPD points = 2

Forth Bagley

นับตั้งแต่ที่ Forth Bagley ร่วมงานกับ KPF ในปี 2548 เขาได้เป็นผู้นำทีมด้านการออกแบบและการจัดการโครงการเชิงพาณิชย์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงอาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้าปลีก ที่อยู่อาศัย และอาคารแบบผสมผสานในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ ไทย และอินเดีย Forth ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความหนาแน่นของพื้นที่ จุดร่วมระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว และความสัมพันธ์เชิงระบบที่มีความซับซ้อนอันเป็นสิ่งที่อาคารต่าง ๆ ภายในเมืองร่วมสมัยเหล่านี้ต้องพบเจอ

Forth ได้นำความสนใจที่เขามีมาใช้กับการออกแบบพื้นที่ย่านไลฟ์สไตล์ สำนักงาน และอาคารสูงชั้นนำของโลกบางแห่ง สำหรับในต่างประเทศนั้น Forth มีหน้าที่บริหารการออกแบบและการก่อสร้างอาคารระฟ้าแบบผสมผสานหลายแห่งซึ่งมีทั้งสำนักงาน โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่าง ๆ อยู่ภายใน หนึ่งในนั้นคือ Guangzhou CTF Finance Centre อันโดดเด่น ซึ่งเป็นโครงการแบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในตึกระฟ้าที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบระเบียบที่สุดในโลก ผลงานอื่น ๆ ของเขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร JP Morgan Chase ที่ Charter House และอาคาร Victoria Dockside ที่ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของอ่าว ซึ่งเป็นอาคารแบบผสมผสานโดยมีสำนักงานและผู้เช่าที่เป็นแนวหน้าในอุตสาหกรรม อันรวมถึงธนาคาร Mizuho และธนาคาร Taipei Fubon

หากพูดถึงในประเทศแล้ว เขาได้ฝากผลงานไว้ตั้งแต่สำนักงานแบบบูติก อาคารที่อยู่อาศัย ไปจนถึงอาคารแบบผสมผสาน ย่านสำนักงาน ย่านที่พัก รวมถึง 10 & 30 Hudson Yards อันโดดเด่นของ KPF ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่สูงที่สุดกลุ่มแรกในย่านแมนฮัตตัน

Forth เป็นผู้ร่วมแก้ไข Perspecta 38 ให้กับมหาวิทยาลัย Yale School of Architecture ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้วิจารณ์งานต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ และเป็นที่ที่เขาสอนในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะของ Eero Saarinen ในปี 2554 เขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยล และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเป็นผู้วิจารณ์รับเชิญของภาควิชาสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยฮ่องกง และที่อื่น ๆ อีกมากมาย

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 | | ฟีนิกซ์ฮอลล์
International Landscape Architect Keynote
Andrew Grant
Moderator : อัครพล จงวัฒนโรจน์

* Lecture in English language ** CPD points = 2

Andrew Grant

Andrew Grant คือภูมิสถาปนิก มีผลงานที่เน้นการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เขาก่อตั้งบริษัท Grant Associates ขึ้นครั้งแรกในปี 2540 ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นสตูดิโอออกแบบระดับสากลที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั้งในเมืองบาธและประเทศสิงคโปร์ ด้วยผลงานบุกเบิกระดับโลกในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมหลายชิ้นของ Andrew เช่น Gardens by the Bay ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลมาแล้วจำนวนมาก ทำให้เขาได้รับตำแหน่ง RSA Royal Designer for Industry ในปี 2555

Andrew เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ เป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์ของสถาบัน RIBA และสมาชิกของกลุ่มคณะกรรมการ National Infrastructure Commission Design นอกจากนั้น ด้วยการที่ Andrew พำนักอาศัยอยู่ในเมืองบาธ เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของ Bathscape Landscape Partnership และสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษามรดกโลกประจำเมืองบาธ อีกทั้ง เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Forest of Imagination ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นช่วง ๆ อีกด้วย

เสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 | | ฟีนิกซ์ฮอลล์
International Architect Keynote
Stefano Boeri
Moderator : กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ

* Lecture in English language ** CPD points = 2

Stefano Boeri
ผู้ก่อตั้งและพาร์ทเนอร์หลักของ Stefano Boeri Architetti

นอกจากจะเป็นสถาปนิกและนักวางผังเมืองแล้ว Stefano Boeri ยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Politecnico ในกรุงมิลาน และศาสตราจารย์อาคันตุกะให้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง Graduate School of Design (GSD) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สถาบันสเตลกาในกรุงมอสโค และสถาบันเบอร์ลาจในประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิส โลซาน (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) อีกทั้ง Stefano Boeri ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ Future City Lab ประจำมหาวิทยาลัยถงจี้ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับ หลังปริญญาเอก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจอนาคตของเมืองร่วมสมัยภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพและวนศาสตร์เมือง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น Stefano Boeri ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานร่วมของ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สำหรับงานประชุมวิชาการโลกเกี่ยวกับวนศาสตร์เมืองที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization, UN) หรือ FAO ในเมืองแมนชัว ต่อมาใน พ.ศ. 2562 เขาได้ปรากฏตัวในงานของโครงการ New York the Great Green Wall of Cities ที่พัฒนาร่วมกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ กลุ่ม C40  โครงการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ของสหประชาชาติ (UN Habitat) และองค์กรวิจัยนานาชาติอื่น ๆ เนื่องในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2562

นอกจากจะเป็นนักเขียนเจ้าของผลงานจำนวนนับไม่ถ้วนแล้ว Stefano Boeri ยังเป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมในกรุงมิลาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557) และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น เขาได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานของ มูลนิธิ Triennale Milano ซึ่งเป็นสถาบันวัฒนธรรมนานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงมิลาน เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ จัดนิทรรศการ การประชุม งานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์ และภาพพิมพ์

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา Stefano Boeri ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สร้างสรรค์และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ประจำงาน Milano Arch Week ที่ส่งเสริมโดยเทศบาลนครมิลาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Politecnico มูลนิธิ La Triennale และมูลนิธิ Feltrinelli นอกจากนี้ Stefano Boeri ยังเป็นผู้ก่อตั้งและพาร์ทเนอร์หลักของ Stefano Boeri Architetti ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในเมืองมิลาน และมีสำนักงานย่อยในเซี่ยงไฮ้และติรานา โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง Stefano Boeri Architetti เพิ่งได้ทำการ 

ต้อนรับ  Francesca Cesa Bianchi และสถาปนิก Marco Giorgio เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่ซึ่งจะมาดูแล ในเรื่องของ งานสถาปัตยกรรม งานของ Stefano Boeri Architetti นั้นมีตั้งแต่การสร้างทัศนวิสัยพื้นที่เขตเมืองไปจนถึงการออกแบบ ภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยให้ความใส่ใจถึงนัยประหวัดของภูมิรัฐศาสตร์และ แวดล้อมของปรากฏการณ์ เมืองอย่างต่อเนื่อง

การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับธรรมชาตินั้นนำไปสู่การสร้างสรรค์ป่าไม้แนวตั้งในรูปแบบของอาคารที่อยู่อาศัยต้นแบบที่มีต้นไม้กว่า 700 ต้น และพืชกว่า 20,000 ชนิดในปี 2557 ซึ่งป่าไม้แนวตั้งที่สร้างขึ้นในเมืองมิลานนั้น ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาเป็นจำนวนมาก เช่น รางวัล International Highrise Award ประจำปี 2557 และรางวัล Best Tall Building Worldwide Award ประจำปี 2558 ที่มอบให้โดยสภาตึกสูงและที่อยู่อาศัยในเมือง (CTBUH)

Stefano Boeri Architetti กำลังดำเนินโครงการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ในเมืองจำนวนหลากหลายโครงการ ตัวอย่างโครงการดังกล่าวได้แก่ ป่าไม้แนวตั้งในกรุงปารีส โลซานน์ อูเทรคต์ ไอนด์โฮเวน และหนานจิง รวมถึงโครงการเมืองใหม่ทั่วโลก และการตั้งถิ่นฐานในเมืองขนาดกลางซึ่งจะเป็นการรวมความท้าทายในเรื่องของ ความพอเพียงด้านพลังงานเข้ากับความท้าทายในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ ด้วยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ทางชีวภาพในเขตเมือง

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
พรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง
พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
ดร.ไกร ตั้งสง่า
Moderator : คุณเอก ตัณฑเกษม

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

สภาสถาปนิกร่วมกับสภาวิศวกร ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อ จัดจ้างที่ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2560 โดยการบรรยายจะครอบคลุมถึงการจ้างออกแบบและการควบคุมงาน อัตราค่าบริการวิชาชีพตามกฎกระทรวงใหม่ กระบวนการประกวดแบบและการคิด Feasibility ของโครงการภาครัฐ รวมถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
โครงการฟื้นฟูกรุงเทพฯ
ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล
Moderator : ผศ. คมกริช ธนะเพทย์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ชาญณรงค์ แก่นทอง
Moderator : ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่มีผลทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ กำหนดงานสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ต้องได้รับใบอนุญาตประเภทบุคคลและนิติบุคคล ชนิดงานตามกฎกระทรวง ข้อบังคับ ลักษณะการทำงานร่วมกันกับงานสถาปัตยกรรมหลัก ซึ่งเป็นผลให้กระทบต่อ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร การบังคับใช้ทางกฎหมาย มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
การออกแบบภูมิทัศน์เชิงนิเวศและวัฒนธรรมในวิถีชีวิตร่วมสมัย
จุลพร นันทพานิช
Moderator : ดร. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
การออกแบบภูมิทัศน์ในโลกร่วมสมัยที่สะท้อนความเป็นพื้นที่นิเวศเขตร้อนชื้น ที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมายาวนาน
ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
การออกแบบอาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษ
เสริญ วิเทศพงษ์
พิชัย วงศ์ไวศยวรรณ
Moderator : คุณเอก ตัณฑเกษม

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
บทบาทภาคการศึกษาในงานผังเมือง
ภราเดช พยัฆวิเชียร
Moderator : ผศ. คมกริช ธนะเพทย์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

- บทบาท“งานผังเมือง” กับการวางแผนทรัพยากรของชาติ (National Resources Planning) ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมีขีดจำกัดทั้งในเชิงพื้นที่และทรัพยากรทางกายภาพในขณะที่ประชากรและการขยายตัวของเมืองและการตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น

- บริบทของวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติมิได้สอดคล้องและอยู่ในระนาบเดียวกันกับการวางแผนและผังทางกายภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างกระจัดกระจาย และสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม จะหาทางออก(ผ่านกระบวนการศึกษา)ได้อย่างไร

- ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ และหลักสูตรของการวางแผนและวางผังทางกายภาพในระดับต่างๆ มีความสำคัญและหรือก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร ความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในความหลากหลายทางวิชาการ multidisciplinary และต้องทำงานอย่างมีปฏิสัมพันธ์เชิง transdisciplinary อย่างไร

- การศึกษาทางผังเมืองตามหลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีของสังคมเมือง (urbanism) และ digital disruption ในขณะที่การศึกษาพื้นฐานทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผังเมืองว่ามีบทบาทต่อบริบททางสังคมโดยเฉพาะวิถีของชุมชนและเมืองหรือไม่ ซึ่งต้องเป็นกระบวนการทำงานที่ต้องร่วมมือมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งการจัดทำหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน พัฒนาเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอนาคตร่วมกัน

- แนวคิดการพัฒนาระบบการศึกษากับการผังเมืองที่เข้าถึงคนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางกายภาพที่ยิ่งขึ้น

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
BIM for Interior Design
ดร. สรัสไชย องค์ประเสริฐ
Moderator : รัฐพล พรหมกูล

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

BIM (Building Information Modeling) เป็นคอนเซปท์การทำงานในรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรม AEC (Architect, Engineering and Construction) ซึ่งในปัจจุบันมีการต่อยอดการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาออกแบบ ไปถึงการบริหารอาคาร เช่น การตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ, การนำเสนอในรูปแบบ VR (virtual Reality) การทำแบบจำลอง (simulation) การใช้งานต่างๆ การถอดปริมาณ การบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
สถาปนิกอาเซียน สถานการณ์การทำงานร่วมกันระหว่าง สถาปนิกไทย และนานาชาติ
รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
นิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม
Moderator : ดร. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

สถาปนิกต้องเตรียมตัวอย่างไร ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม และการขยายข้อตกลงมากกว่ากลุ่มอาเซียน โอกาสของสถาปนิกไทยในการไปทำงานในต่างประเทศ และการทำงานร่วมกันกับสถาปนิกต่างชาติในประเทศไทย

ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
Circular Architecture
ดร. จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์
ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร
Moderator : ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
ในภาพใหญ่ที่เราเริ่มพิจารณา Circular economy โดยเฉพาะกับธุรกิจการก่อสร้าง จะมีความสัมพันธ์กับหลายภาคส่วนเช่น เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และ ผู้ใช้อาคาร ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ waste ที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วหน้าที่ของผู้ออกแบบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดขึ้นของ waste ในระบบโดยตรงสามารถทำอะไรได้บ้าง กระบวนการออกแบบสามารถช่วย circular economy ได้อย่างไร
ศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
การพัฒนาโครงการเมืองขนาดใหญ่ของภาคเอกชน
ภควดี ประพันธ์บัณฑิต
Moderator : ผศ. คมกริช ธนะเพทย์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
Restaurant, Café, Branding
ศุภรัตน์ ชินะถาวร
Moderator : ภฤศธร สกุลไทย

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
การปลูกสร้างป่าในเมืองที่สมบูรณ์และยั่งยืน
ธราดล ทันด่วน
Moderator : ผศ. สิรินทรา วัณโณ

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

เส้นทางปลูกสร้าง ”ป่าในเมือง” ที่สมบูรณ์ มีอัตลักษณ์ และยั่งยืนสำหรับประเทศไทย ในเชิงองค์รวม และแนวทางปฏิบัติ ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดพืชพรรณและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบสำคัญ

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
งานระบบ กับ สถาปัตยกรรม
เกชา ธีระโกเมน
Moderator : รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณาการญจน์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
สถาปนิกผังเมืองในภาค อสังหาริมทรัพย์
อนาวิล เจียมประเสริฐ
Moderator : ผศ. คมกริช ธนะเพทย์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด - ภาพรวมเชิงกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกของความพยายามในการสร้างสิงคโปร์ให้เป็นเมืองสีเขียว
Damian Tang
Moderator : อัครพล จงวัฒนโรจน์

* Lecture in English language.No translation. ** CPD points = 2

การนำเสนอนี้จะทำให้ทุกคนเห็นถึงภาพรวมเชิงกลยุทธ์ในความพยายามที่จะพลิกโฉมเมืองของสิงคโปร์ จากนครรัฐกำลังพัฒนาไปเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยจะเน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมที่เขียวขจีในฐานะตัวผลักดันสำคัญภายใต้สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น และจะพูดถึงว่าการพลิกโฉมเมืองครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าอย่างไร นอกจากนี้ ยังจะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับฟังได้รับข้อมูลเชิงลึกถึงนโยบายสำคัญ โครงการต่าง ๆ และกรณีศึกษาของโครงการการร่วมมือระหว่างนักพัฒนา สถาปนิก และวิศวกร กับหน่วยงานรัฐและผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการเพื่ออนาคตของเมือง

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
Hotel, Condominium, Adaptive Reuse
ภฤศธร สกุลไทย
Moderator : ศุภรัตน์ ชินะถาวร

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
DIGITAL DISRUPTIVE
รัชนี จณะวัตร
Moderator : ผศ.ดร. รัชด ชมภูนิช

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2
Information to be updated.
อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
ศาสตร์และศิลป์ของข้อมูลเมือง
ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์
Moderator : ผศ. คมกริช ธนะเพทย์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

ศาสตร์และศิลป์ของข้อมูลเมือง
ข้อมูลเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เราผลิตข้อมูลกันอย่างมหาศาล แต่มีเพียงน้อยคนที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ สำหรับการพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยสร้างความเข้าใจเชิงลึก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและการวางแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 11
Aging Society
รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์
Moderator : รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณาการญจน์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

พ.ศ. 2568 เป็นปีที่ไทยจะมีผู้สูงอายุ(อายุ60+) 20% ณ จุดนั้นเราจะเข้าสูงสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์(Aged Society) ภาวะดังกล่าวกระทบกับทุกๆคน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร..เด็ก นักธุรกิจ สถาปนิก วิศวกร..เราจะมาเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่รอดได้อย่างไร??

อาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 | | ห้องจูปิเตอร์ 12
ภูมิสถาปนิกไทยกับการทำงานในต่างประเทศ
ชูศักดิ์ จันทร์ปฐมพงศ์
วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ
Moderator : ดร. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์

* Lecture in Thai language ** CPD points = 2

ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ปัญหาทางด้านกฎหมาย นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ใบอนุญาต ความคาดหวังของอุตสาหกรรม กระบวนการทางความคิด ค่าธรรมเนียม รายได้ วัฒนธรรมองค์กร ทักษะทางการสื่อสารและโอกาสในอาชีพ การพัฒนาวิชาชีพในสาขาของภูมิสถาปัตยกรรมและกระบวนการการตัดสินใจในประเทศจีน ชีวิตความเป็นอยู่ และแนวโน้มของการออกแบบ

Forum C

Forum D

Sponsered