สภาสถาปนิก ร่วมกับบริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จัดเวทีเสวนา ACTclusive Talk
อัพเดตเทรนด์สถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา สภาสถาปนิกร่วมกับ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด จัดเวทีเสวนา “ACTclusive Talk” เพื่อถ่ายทอดความรู้ พร้อมอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยกรรมครอบคลุมทั้ง 4 สาขา ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทางสภาสถาปนิกได้ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนจากผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างชั้นนำของไทย

โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง และรักษาการนายกสภาสถาปนิก ประธานของงานในครั้งนี้ กล่าวเปิดงาน “การจัดงาน ACT Forum’19 ทางสภาสถาปนิกมีความมุ่งหวังที่จะให้สถาปนิกทุกสาขาได้พัฒนาองค์ความรู้ ที่ตอบสนองต่อทั้งปัญหาและโอกาสอันท้าทาย เพื่อต่อยอดการทำงานที่ทันสมัยในฐานะของสถาปนิกผู้รู้จริง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในระดับประเทศและระดับโลก โดยถือว่าเป็นพันธกิจสำคัญของสภาวิชาชีพ ทางสภาสถาปนิกและคณะผู้จัดงานจึงมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการตอบรับจากผู้สนับสนุนและผู้ร่วมงานตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่างานสภาสถาปนิก’19 หรือ ACT Forum’19 จะเป็นงานสำคัญของสถาปนิกไทยและคนไทยที่สามารถติดอาวุธทางปัญญาให้กับสายงานในวงกว้าง สามารถสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และสามารถจัดเป็นประจำทุกปี”

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง และรักษาการนายกสภาสถาปนิก

สำหรับเวทีเสวนา “ACTclusive Talk” ในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 เป็นเสวนาในหัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมการออกแบบและวัสดุก่อสร้าง ทิศทางสถาปนิกไทยในการอัพเกรดเทคโนโลยี และความรู้” โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน ผู้ริเริ่มการจัดงานสภาสถาปนิก คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ กรรมการสภาสถาปนิก ประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิกด้านสื่อสารองค์กร และคุณประกิต พนานุรัตน์ ประธานการจัดงานสภาสถาปนิก’19

สำหรับเสวนาในช่วงที่ 2 “การปรับตัวของวงการสถาปัตยกรรมทุกสาขา กับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การออกแบบได้มากขึ้น” โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนสถาปนิกชั้นนำทั้ง 4 สาขามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ คุณเจตกำจร พรหมโยธี ตัวแทนจากสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คุณประภากร วทานยกุล ตัวแทนจากสาขาสถาปัตยกรรมหลัก คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล ตัวแทนจากสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และคุณวรรณพร พรประภา ตัวแทนจากสาขาภูมิสถาปัตยกรรม

และเสวนาช่วงสุดท้ายกับ เวทีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยการอัพเดตข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้าง โดยมี คุณอนันต์ พ่วงสมจิตต์ มาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ และได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการ 2 บริษัท ได้แก่ คุณฎายิน เกียรติกวานกุล Marketing Director, SCG Cement–Building Materials จากบริษัท CPAC Roof Tile Company Limited in SCG และ คุณวิชา วรสายัณห์ ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ TOSTEM บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งท้ายงานในครั้งนี้ด้วย Cocktail Dinner Party ที่เปิดโอกาสให้ทางสภาสถาปนิกได้ร่วมพบปะพูดคุย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย

 

ได้เห็นภาพการแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการของแต่ละฝ่าย ความเข้าใจในการร่วมงานระหว่าง ซัพพลายเออร์ สถาปนิกและนักออกแบบ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แต่ละฝ่ายได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในงานเราก็ได้รับทราบความต้องการของสถาปนิกหรือนักออกแบบในมุมที่น่าสนใจ ซึ่งสำคัญมากในแง่ของผู้ผลิต เพราะเราออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความรู้ที่เรามี แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้ว เราต้องร่วมมือกับสถาปนิกหรือนักออกแบบเพื่อให้งานที่เรากำลังทำอยู่สำเร็จไปได้ด้วยดี

คุณวิชา วรสายัณห์ ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ TOSTEM บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความรู้สึกหลังร่วมงาน

 

“เหมือนเป็นระบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนที่คุณประภากรได้พูดไว้ว่า ถ้าวันนี้สถาปนิกหรือนักออกแบบมีไอเดียแต่ไม่มีของที่จะทำให้ไอเดียนั้นเป็นรูปเป็นร่าง เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ประกอบการมีของแต่ไม่มีไอเดียนำไปใช้ก็สร้างขึ้นมาแบบเสียเปล่า จึงต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ”

คุณปรวรรณ มหัทธนะสุข Customer and Brand Management Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถาปนิกหรือนักออกแบบสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไร

 

เป็นโอกาสดีที่ได้มารับฟังสถาปนิกอาวุโสและบริษัทชั้นนำ เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่ได้เห็นภาพของการต่อยอดของวงการ ได้เห็นภาพของการแบ่งปันความรู้กันและช่วยกันคิดต่อยอดเพื่อยกระดับวงการก่อสร้างในบ้านเราให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ที่จะเข้ามาร่วมงาน ACT Forum’19 ว่าทางผู้ผลิตวัสดุจะนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทางเราจะใช้โอกาสในงาน ACT Forum’19 นี้เป็นพื้นที่รับฟังไอเดียเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองการทำงานของสถาปนิกและนักออกแบบให้มากยิ่งขึ้นค่ะ อยากให้ทุก ๆ ท่านมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้กันค่ะ

คุณปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของงานและฝากถึงผู้ที่จะเข้ามาร่วมงาน

 

อยากให้กลุ่มสถาปนิกหรือนักออกแบบมาร่วมงาน ACT Forum’19 กันเยอะ ๆ ค่ะ เพราะเราอยากจะทราบความต้องการเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาและเติมเต็มในส่วนที่พวกเขาต้องการ เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับสถาปนิกและนักออกแบบอย่างมาก ถ้าสถาปนิกหรือนักออกแบบคุยกับเราตั้งแต่ต้นว่าต้องการแบบไหน เราจะได้ออกแบบได้ถูกทาง สิ่งที่จะไปสู่ผู้บริโภคก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่งั้นถ้าแก้ปัญหาปลายทางจะปวดหัวแน่นอน

คุณพัทธ์ธีรา วงศ์ทีปต์ธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด กล่าวถึงการทำงานร่วมกับสถาปนิกและนักออกแบบ

Related Posts