คณะทำงาน ACT ผู้ผลักดันให้เกิด “REACT” ในงานสภาสถาปนิก’19

งานสภาสถาปนิก’19 นอกจากจะเป็นการรวมพลเหล่าสถาปนิกและบุคคลในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมและครบถ้วนทุกสาขาแล้ว ยังเป็นการรวมกลุ่มคณะทำงานมากความสามารถ และนี่คือโฉมหน้าของเหล่าคณะทำงาน ACT ผู้ผลักดันให้เกิดงานสภาสถาปนิก’19 REACT ตอบสนอง / ต่อยอด / ต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เชื่อได้ว่าคณะทำงานกลุ่มนี้จะสามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้งานสภาสถาปนิก’19 เกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกที่ต้องการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสนับสนุนให้สถาปนิกไทยได้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง

เตรียมพบกับงานสภาสถาปนิก’19 : ACT Forum’19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี จัดโดย สภาสถาปนิก และ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ info@ArayaExpo.com หรือติดตามที่ www.ActForumExpo.com

Related Posts