ส่องแนวคิดงานออกแบบ “สภาสถาปนิก’19 : ACT Forum’19” 4 มุม 4 สาขา ครอบคลุมทุกวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ปลายปีนี้มีงานใหญ่แห่งปี ที่เรียกได้ว่าเป็นงานเดียวในประเทศไทยที่มีการรวมกลุ่มสถาปนิกและบุคคลในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมและครบถ้วนทุกสาขา พร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาสถาปนิก และ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้น และ GA49 ก็นับเป็นหนึ่งกลุ่มบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานในครั้งนี้ โดยรับผิดชอบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานออกแบบ ทั้งโลโก้ และภาพกราฟิกต่างๆ ที่หลายคนอาจจะเคยได้ผ่านตากันมาบ้างแล้ว

GA49 ผู้ออกแบบแนวคิดโลโก้ (Logo) และภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) เผยถึงแนวคิดการออกแบบโลโก้ สภาสถาปนิก’19: ACT Forum’19 ในครั้งนี้ว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสภาสถาปนิกที่เกี่ยวข้องกับ 4 สาขาวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหลัก (Architecture), สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture), ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture), สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (Interior Architecture) ผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบโลโก้ของงานภายใต้โครงสร้าง Isometric ซึ่งประกอบด้วยเส้นสายที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นสถาปัตยกรรม ผ่านการจัดวางองค์ประกอบของตัวอักษรให้เกิดเป็นมุม (Corner) และพื้นที่ว่าง (Space) โดยสามารถสื่อสารให้เห็นถึงความหมายทั้งจากภายนอกและภายในอาคารได้ ซึ่งผู้ออกแบบได้ออกแบบการจัดวางองค์ประกอบของตัวอักษรในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งาน แต่ยังสามารถสื่อถึงแกนความคิดหลักได้เหมือนเดิม”

ส่วนแนวคิดภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) ของงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงพันธกิจของสภาสถาปนิก ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสภาสถาปนิกได้จัดขึ้น ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ภาพถ่ายในการสื่อสารความหมายถึง 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่อยู่ภายใต้การรับรองของสภาสถาปนิกเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจถึงภารกิจและขอบเขตของสภาสถาปนิกได้เป็นอย่างดี อันประกอบด้วย

  1. สถาปัตยกรรมหลัก (Architecture)
  2. สถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)
  3. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
  4. สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (Interior Architecture)

สะท้อนแนวคิดการจัดงาน “REACT” (รีแอ็ค) ตอบสนอง / ต่อยอด / ต่อเนื่อง ที่ต้องการสื่อถึงการปรับตัวในสภาวการณ์ปัจจุบันที่จะต้องมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการศึกษาเรียนรู้เพื่อต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ออกแบบเลือกใช้ภาพถ่ายทำงานควบคู่กับชุดตัวอักษรและโลโก้เพื่อสื่อสารถึง 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่อยู่ภายใต้การรับรองของสภาสถาปนิก โดยภาพถ่ายถูกปรับให้เป็นภาพสองสี (Duo-Tone) เพื่อสร้างอัตลักษณ์และภาพจำให้เกิดขึ้นกับตัวงาน

พบกับ “สภาสถาปนิก’19 : ACT Forum’19” งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ActForumExpo.com

Related Posts